Компютърна поддръжка от „Компютърни Системи“ ЕООД

Ако качеството на Вашата дейност зависи от безпроблемната работа на Вашите компютри, ако имате важна информация, която трябва да бъде пазена добре, ако цените своето време, Вие можете да се абонирате за нашите услуги. Ние ще поемем грижа и отговорност за всичко, свързано с компютърната техника.

Икономичен Стандартен Експресен
Диагностика на компютрите и програмното осигуряване. Оценка на IT риска * * *
Изготвяне на предложение за оптимизация * * *
Профилактика на компютрите. Проверка на инсталираните програми 1 път в годината 2 пъти в годината 4 пъти в годината
Проверка на интранет мрежата 1 път в годината 2 пъти в годината 4 пъти в годината
Постоянен компютърен сервиз и реакция на място при клиента в рамките на работното време До 8 часа след повикване До 3 часа след повикване До 1 час след повикване
Мониторинг система * * *
Незабавна реакция при проблем чрез дистанционен достъп * * *
Ремонт на компютърна техника: компютри, преносими компютри, принтери, монитори и др. Безплатно Безплатно Безплатно
Поддръжка на принтери, скенери и друга периферия * * *
Консултация и помощ по телефон, Skype, ICQ или e-mail * * *
Консултиране при взимане на решения за Интернет доставчик и други подобни * * *
Грижа за връзката с трети лица и фирми – Интернет доставчици, телефония, климатизация на сървъри, гаранционни ремонти в трети фирми, софтуерни компании * *
Доставка на тонер касети * *
Преференциални цени за закупуване на софтуер и хардуер *
Осигуряване на техника под наем (монитори, компютри, принтери) * *
Инсталация на ново-закупени компютърни модули и програмно осигуряване * * *
Диагностика, ремонт и подмяна на дефектиралите модули с еквивалентни при възникване на хардуерни проблеми * * *
Следене за обновяването на антивирусната защита с информация за новите вируси * *
Навременна информация и препоръки за нови версии на инсталираното програмно осигуряване * *
Защита от нежелана поща. Следене за обновяването на анти-спам филтрите *
Следене за правилното архивиране на данните * * *
Осигуряване на оборотна техника за времето на ремонта *
Месечна такса за поддръжка на компютър 25 лв. 32 лв. 43 лв.
Месечна такса за поддръжка на сървър 50 лв. 70 лв. 90 лв.
ЗАЯВЕТЕ ПОДДРЪЖКА